Evidenční list hlásného profilu č.340 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:RusavaStanice:Chomýž
Kraj:Zlínský krajORP:Bystřice pod HostýnemObec:Chomýž
Provozovatel stanice:ČHMÚ Brno
Centrum automatického sběru dat:ČHMÚ Brno
Staničení:22.85[km]Číslo hydrologického pořadí:4-12-02-124
Plocha povodí:27,14[km2]Zeměpisné souřadnice:17.6509856 v.d.   49.36238 s.š.
Nula vodočtu:300,90[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:19,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost858,8Chomýž - ústí do Moravy
Pohotovost11013,7Kritické místo:
Ohrožení13018,1
Průměrný roční stav:21[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,202[m3s-1][m3s-1]4,49,7143243
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Chomýž II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Bystřice pod Hostýnem573501912, 608729525KrÚ Zlínského kraje
MěÚ Holešov573521111, 573521200, 724030892
OÚ Třebětice573396961
OÚ Jankovice573393041
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250RPP ČHMÚ Brno
KOPIS HZS Zlín950670299, 950670222, 602590878, 725120510
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
24407.07.1997
18006.07.1969
15413.07.1996
16321.06.1966
16325.06.1966
9102.06.2010
  
  
[cm]XII. - IV.
10829.03.2006
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
v obci Chomýž, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
340[ Generováno : 30.10.2020 ]