Evidenční list hlásného profilu č.348 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Ludkovický potokStanice:VD Ludkovice
Kraj:Zlínský krajORP:LuhačoviceObec:Ludkovice
Provozovatel stanice:Povodí Moravy Brno
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:4.10[km]Číslo hydrologického pořadí:4-13-01-106
Plocha povodí:13,10[km2]Zeměpisné souřadnice:174340 v.d.   490715 s.š.
Nula vodočtu:267,10[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:39,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost703,4Ludkovice - Biskupice
Pohotovost856,7Kritické místo:
Ohrožení10014,5
Průměrný roční stav:25[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,09[m3s-1][m3s-1]2,9811,120,525,5
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Ludkovice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Luhačovice577197411, 577197420, 602514436KrÚ Zlínského kraje, OÚ Biskupice
MěÚ Uherský Brod572615111, 572615200, 603154014
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250RPP ČHMÚ Brno
KOPIS HZS Zlín950670299, 950670222, 602590878, 725120510
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
150 m pod hrází VD, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
348[ Generováno : 22.08.2018 ]