Evidenční list hlásného profilu č.212a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:RokytkaStanice:Praha - Vysočany
Kraj:Hlavní město PrahaORP:Hlavní město PrahaObec:
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:2.80[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-01-0351
Plocha povodí:129,98[km2]Zeměpisné souřadnice:14,4988561 v.d.   50,1080853 s.š.
Nula vodočtu:190,52[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:92,6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost858,58od LMG Praha - Vysočany po soutok Rokytky s Vltavou
Pohotovost11013,8Kritické místo:
Ohrožení16026,1
Průměrný roční stav:15[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,513[m3s-1][m3s-1]3,412,318,640,253,3
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
212a[ Generováno : 25.11.2020 ]