Evidenční list hlásného profilu č.210a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BotičStanice:Praha - Nusle
Kraj:Hlavní město PrahaORP:Hlavní město PrahaObec:
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:1.30[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-01-0201
Plocha povodí:134,89[km2]Zeměpisné souřadnice:14.4300502 v.d.   50.0664308 s.š.
Nula vodočtu:190,61[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:99,4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost12011,8měrný profil Praha - Nusle až ústí vodního toku Botič do Vltavy
Pohotovost14016,3Kritické místo:
Ohrožení22035,3
Průměrný roční stav:57[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,56[m3s-1][m3s-1]14,630,138,461,473
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
210a[ Generováno : 22.10.2020 ]