Evidenční list hlásného profilu č.161 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MžeStanice:VD Lučina
Kraj:Plzeňský krajORP:TachovObec:Halže
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy Praha
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-01-0140-2-00-30
Plocha povodí:104,80[km2]Zeměpisné souřadnice:12.5838727 v.d.   49.8057122 s.š.
Nula vodočtu:510,63[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:5,8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost757,23Lučina - Kočov
Pohotovost808,88Kritické místo:
Ohrožení9012,4Tachov
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,09[m3s-1][m3s-1]6,5718,425,848,761,3
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Tachov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
15406.06.1984
8001.06.2013
8001.11.2011
5213.08.2002
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
10008.02.1984
10031.12.1984
5515.03.1999
5431.03.2006
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Pod hrází VD Lučina, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
161[ Generováno : 22.10.2020 ]