Evidenční list hlásného profilu č.191a Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:TřemošnáStanice:Kaceřov
Kraj:Plzeňský krajORP:NýřanyObec:Kaceřov
Provozovatel stanice:
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-01-0630
Plocha povodí:[km2]Zeměpisné souřadnice:13.504 v.d.   49.864 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost
PohotovostKritické místo:
Ohrožení
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
191a[ Generováno : 13.12.2018 ]