Evidenční list hlásného profilu č.209c Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Pitkovický potokStanice:Kuří
Kraj:Středočeský krajORP:ŘíčanyObec:Babice
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:8.20[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-01-0190
Plocha povodí:16,74[km2]Zeměpisné souřadnice:14.6201725 v.d.   49.9874358 s.š.
Nula vodočtu:315,76[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost401,27Kuří - ústí do Botiče
Pohotovost501,82Kritické místo:
Ohrožení703,32
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,072[m3s-1][m3s-1]
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
209c[ Generováno : 22.10.2020 ]