Evidenční list hlásného profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LabeStanice:Litoměřice - nový most
Kraj:Ústecký krajORP:LitoměřiceObec:Litoměřice
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:ČHMÚ Praha
Staničení:790.77[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-05-0030
Plocha povodí:48327,64[km2]Zeměpisné souřadnice:140644 v.d.   503141 s.š.
Nula vodočtu:141,71[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost
PohotovostKritické místo:
Ohrožení
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:297[m3s-1][m3s-1]
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
[ Generováno : 21.09.2020 ]