Evidenční list hlásného profilu č.212 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:RokytkaStanice:Praha - Kyjský rybník
Kraj:Hlavní město PrahaORP:Hlavní město PrahaObec:Praha
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:10.20[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-01-0350
Plocha povodí:115,28[km2]Zeměpisné souřadnice:14.5410431 v.d.   50.0967686 s.š.
Nula vodočtu:211,45[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:82,1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1208,82od LMG Praha - Kyjský rybník po LMG Praha - Vysočany
Pohotovost15012,9Kritické místo:
Ohrožení20020,6ul. Před Mosty, Praha 9
Průměrný roční stav:38[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,484[m3s-1][m3s-1]2,711,617,537,850
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
212[ Generováno : 20.10.2020 ]