Evidenční list hlásného profilu Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:HanáStanice:Vrchoslavice
Kraj:Olomoucký krajORP:ProstějovObec:Vrchoslavice
Provozovatel stanice:Povodí Moravy Brno
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno, ČHMÚ Brno
Staničení:11.40[km]Číslo hydrologického pořadí:4-12-02-0580-0-00
Plocha povodí:551,70[km2]Zeměpisné souřadnice:17.218781 v.d.   49.334856 s.š.
Nula vodočtu:197,71[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:90,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost17012,9Němčice n.H. - Bezměrov
Pohotovost22021,1Kritické místo:
Ohrožení26029,2
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,58[m3s-1][m3s-1]1928,735,760,175
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Limnigrafická stanice na levém břehu cca 30 m pod silničním mostem Vrchoslavice-Němčice nad Hanou
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
[ Generováno : 22.10.2020 ]