Evidenční list hlásného profilu Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Luhačovický potokStanice:Polichno
Kraj:Zlínský krajORP:LuhačoviceObec:Luhačovice
Provozovatel stanice:Povodí Moravy Brno
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno, ČHMÚ Brno
Staničení:5.30[km]Číslo hydrologického pořadí:4-13-01-1130-0-00
Plocha povodí:134,00[km2]Zeměpisné souřadnice:17.71186 v.d.   49.06812 s.š.
Nula vodočtu:224,22[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:94,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost12015Biskupice - Újezdec
Pohotovost16025,2Kritické místo:
Ohrožení20035
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,02[m3s-1][m3s-1]21,535,745,679,7100
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Limnigrafická stanice na levém břehu cca 10 m pod lávkou pro pěší
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
[ Generováno : 25.11.2020 ]