Evidenční list hlásného profilu Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:JevišovkaStanice:Plaveč
Kraj:Jihomoravský krajORP:ZnojmoObec:Plaveč
Provozovatel stanice:Povodí Moravy Brno
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno, ČHMÚ Brno
Staničení:38.20[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-03-0270-0-00
Plocha povodí:365,68[km2]Zeměpisné souřadnice: 16.07596 v.d.   48.93083 s.š.
Nula vodočtu:232,98[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:46,5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1105,75obec Plaveč
Pohotovost1359,29Kritické místo:
Ohrožení16016,3
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,65[m3s-1][m3s-1]6,415,321,744,358
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Limnigrafická stanice na pravém břehu cca 250 m nad silničním mostem v obci
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
[ Generováno : 23.11.2020 ]