Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail stanice Kostelec nad Labem

Tisk stránky
Export detailu stanice do PDF souboru

Vodní stav
 
Průtok
Tok Labe
Název stanice Kostelec nad Labem
Kategorie A
Povodí III. řádu 1-05-04 Labe od Jizery po Vltavu
Obec s rozšířenou působností Neratovice
Provozovatel ČHMÚ Praha
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 520 [cm] / 1.SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 620 [cm] / 2.SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 680 [cm] / 3.SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 808 [cm] / 3.SPA (extrémní povodeň)

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
Labe v úseku od ústí řeky Jizery po ústí řeky Vltavy
/ Evidenční list hlásného profilu Kostelec nad Labem
/ Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů
 
Komentář hydrologa
Hodnoty průtoku jsou určeny součtem průtoků vodní elektrárny a jezu. Průtoky odvozené měrnou křivkou jsou k dispozici od vodního stavu 601 cm. Hodnoty vodního stavu jsou v důsledku oprav na měřícím zařízení vypnuty.
 
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
23.03.2017 14:50 433   7.2
23.03.2017 14:40 432   7.2
23.03.2017 14:30 433 156 7.2
23.03.2017 14:20 437   7.2
23.03.2017 14:10 436   7.2
23.03.2017 14:00 436 157 7.2
23.03.2017 13:00 430 155 7.3
23.03.2017 12:00 433 157 7.3
23.03.2017 11:00 435   7.3
23.03.2017 10:00 477   7.3
23.03.2017 09:00 473   7.3
23.03.2017 08:00 468   7.3
23.03.2017 07:00 467 174 7.3
23.03.2017 06:00 466   7.3
23.03.2017 05:00 466 172 7.3
23.03.2017 04:00 467 176 7.3
23.03.2017 03:00 467 178 7.3
23.03.2017 02:00 467 176 7.3
23.03.2017 01:00 466 173 7.3
23.03.2017 00:00 470 176 7.4
22.03.2017 23:00 470 179 7.3
22.03.2017 22:00 472 180 7.3
22.03.2017 21:00 472 181 7.3
22.03.2017 20:00 475 182 7.3
22.03.2017 19:00 478 182 7.3
22.03.2017 18:00 490 183 7.3
22.03.2017 17:00 492 181 7.3
22.03.2017 16:00 493 183 7.3
22.03.2017 15:00 496 185 7.3