Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail stanice Nesměřice

Tisk stránky
Export detailu stanice do PDF souboru

Vodní stav
 
Průtok
Tok Želivka (Hejlovka)
Název stanice Nesměřice
Kategorie A
Povodí III. řádu 1-09-02 Želivka
Obec s rozšířenou působností Kutná Hora
Provozovatel ČHMÚ Praha
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň Q = 30 [m3s-1] / 1.SPA (bdělost)
2. Stupeň Q = 70 [m3s-1] / 2.SPA (pohotovost)
3. Stupeň Q = 90 [m3s-1] / 3.SPA (ohrožení)

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
od hráze vodní nádrže Švihov po ústí do řeky Sázavy
/ Evidenční list hlásného profilu Nesměřice
/ Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů
 
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
24.03.2018 13:00 29 1.5 5.7
24.03.2018 12:50 29 1.5 5.6
24.03.2018 12:40 29 1.5 5.7
24.03.2018 12:30 29 1.5 5.6
24.03.2018 12:20 29 1.5 5.6
24.03.2018 12:10 29 1.5 5.6
24.03.2018 12:00 29 1.5 5.6
24.03.2018 11:00 29 1.5 5.6
24.03.2018 10:00 29 1.5 5.7
24.03.2018 09:00 29 1.5 5.6
24.03.2018 08:00 29 1.5 5.6
24.03.2018 07:00 29 1.5 5.6
24.03.2018 06:00 29 1.5 5.6
24.03.2018 05:00 29 1.5 5.7
24.03.2018 04:00 29 1.5 5.6
24.03.2018 03:00 29 1.5 5.6
24.03.2018 02:00 29 1.5 5.6
24.03.2018 01:00 29 1.5 5.6
24.03.2018 00:00 29 1.5 5.6
23.03.2018 23:00 29 1.5 5.6
23.03.2018 22:00 29 1.5 5.5
23.03.2018 21:00 29 1.5 5.6
23.03.2018 20:00 29 1.5 5.6
23.03.2018 19:00 29 1.5 5.6
23.03.2018 18:00 29 1.5 5.6
23.03.2018 17:00 29 1.5 5.6
23.03.2018 16:00 29 1.5 5.6
23.03.2018 15:00 29 1.5 5.6
23.03.2018 14:00 29 1.5 5.5
23.03.2018 13:00 29 1.5 5.5