Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail stanice Dolní Bory

Tisk stránky
Export detailu stanice do PDF souboru

Vodní stav
 
Průtok
Tok Oslava
Název stanice Dolní Bory
Kategorie B
Povodí III. řádu 4-16-02 Oslava a Jihlava od Oslavy po Rokytnou
Obec s rozšířenou působností Velké Meziříčí
Provozovatel ČHMÚ Brno
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 80 [cm] / 1.SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 110 [cm] / 2.SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 130 [cm] / 3.SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 192 [cm] / 3.SPA (extrémní povodeň)

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
limnigrafická stanice D. Bory - VD Mostiště
/ Evidenční list hlásného profilu Dolní Bory
/ Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů
 
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
27.02.2017 23:00 38 2.67  
27.02.2017 22:50 38 2.67  
27.02.2017 22:40 38 2.67  
27.02.2017 22:00 38 2.67  
27.02.2017 21:00 38 2.67  
27.02.2017 20:00 37 2.49  
27.02.2017 19:00 40 3.03  
27.02.2017 18:00 40 3.03  
27.02.2017 17:00 40 3.03  
27.02.2017 16:00 41 3.21  
27.02.2017 15:00 41 3.21  
27.02.2017 14:00 41 3.21  
27.02.2017 13:00 40 3.03  
27.02.2017 12:00 40 3.03  
27.02.2017 11:00 39 2.85  
27.02.2017 10:00 40 3.03  
27.02.2017 09:00 39    
27.02.2017 08:00 39    
27.02.2017 07:00 39    
27.02.2017 06:00 39    
27.02.2017 05:00 39    
27.02.2017 04:00 39    
27.02.2017 03:00 39    
27.02.2017 02:00 39    
27.02.2017 01:00 39    
27.02.2017 00:00 39    
26.02.2017 23:00 39