Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:VltavaStanice:Zbraslav
Kraj:Hlavní město PrahaORP:Hlavní město PrahaObec:
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:65.20[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-04-011
Plocha povodí:17826.39[km2]Zeměpisné souřadnice:142356 v.d.   495818 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho35.2
Bdělost
Pohotovost
Ohrožení
Extrémní ohrožení15532460
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:105[m3s-1][m3s-1]6451300162024602860
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu