Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BerounkaStanice:Srbsko
Kraj:Středočeský krajORP:BerounObec:Srbsko
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:29.30[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-05-030
Plocha povodí:8577.98[km2]Zeměpisné souřadnice:14.1329537 v.d.   49.9354058 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho5.39
Bdělost
Pohotovost
Ohrožení
Extrémní ohrožení
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:36.2[m3s-1][m3s-1]29564782913201570
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu