Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Želivka (Hejlovka)Stanice:Nesměřice
Kraj:Středočeský krajORP:Kutná HoraObec:Zruč nad Sázavou
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:3.80[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-02-109
Plocha povodí:1179.15[km2]Zeměpisné souřadnice:15.0849515 v.d.   49.7263105 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho
Bdělost8330
Pohotovost14270
Ohrožení17490
Extrémní ohrožení
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3.03[m3s-1][m3s-1]71.5143179272316
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
vodoměrná stanice pod výtokem z vodní nádrže Švihov na pravém břehu
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu