Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:PloučniceStanice:Stružnice
Kraj:Liberecký krajORP:Česká LípaObec:Stružnice
Provozovatel stanice:
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-14-03-0820
Plocha povodí:995.04[km2]Zeměpisné souřadnice:142810 v.d.   504131 s.š.
Nula vodočtu:236.99[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho2.71
Bdělost21035.1
Pohotovost22539.4
Ohrožení25550.1
Extrémní ohrožení352164
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]36.174.797.4164200
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu