Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Želivka (Hejlovka)Stanice:Tukleky
Kraj:VysočinaORP:Obec:
Provozovatel stanice:
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:48.00[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-02-0710
Plocha povodí:792.08[km2]Zeměpisné souřadnice:15.2155877 v.d.   49.5512667 s.š.
Nula vodočtu:385.67000000000002[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho460.618
Bdělost
Pohotovost
Ohrožení
Extrémní ohrožení462207
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:5.05[m3s-1][m3s-1]50105133207244
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu