Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Brumovka (Kloboucký p.)+4-21-Stanice:Brumov
Kraj:Zlínský krajORP:Valašské KloboukyObec:Brumov-Bylnice
Provozovatel stanice:
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:3.34[km]Číslo hydrologického pořadí:4-21-08-0700-0-00-50
Plocha povodí:66.28[km2]Zeměpisné souřadnice:18.0218053 v.d.   49.0928744 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho
Bdělost11026.8
Pohotovost13034.1
Ohrožení15041.6
Extrémní ohrožení
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu