Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BystřičkaStanice:Bystřička nad nádrží
Kraj:Zlínský krajORP:VsetínObec:Bystřička
Provozovatel stanice:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:7.50[km]Číslo hydrologického pořadí:4-11-01-0880
Plocha povodí:57.43[km2]Zeměpisné souřadnice:18.0447775 v.d.   49.4182277 s.š.
Nula vodočtu:383.12400000000002[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:67.0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho30.079
Bdělost305.42
Pohotovost5011
Ohrožení8020.9
Extrémní ohrožení238105
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.899[m3s-1][m3s-1]14.542.658.7105130
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
8314.10.2020
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu