Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Hamerský náhonStanice:Holice
Kraj:Olomoucký krajORP:OlomoucObec:Olomouc
Provozovatel stanice:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:4-10-03-1152
Plocha povodí:[km2]Zeměpisné souřadnice:17.298008 v.d.   49.5782839 s.š.
Nula vodočtu:218.16[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho40.001
Bdělost
Pohotovost
Ohrožení
Extrémní ohrožení
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.406[m3s-1][m3s-1]
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu