Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:KrasovkaStanice:Radim
Kraj:Moravskoslezský krajORP:BruntálObec:Bruntál
Provozovatel stanice:Povodí Odry Ostrava
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Odry Ostrava
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:2-02-01-0360
Plocha povodí:33.14[km2]Zeměpisné souřadnice:17.598738 v.d.   50.0770266 s.š.
Nula vodočtu:561[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho
Bdělost1201.71
Pohotovost1402.83
Ohrožení1604.14
Extrémní ohrožení
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu