Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Jaroměřice n/Rok.

Údaje nejsou k dispozici