Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Trnová

Název objektu Trnová
Číslo hydrologického pořadí 1-11-01-0560-0-00
Databankové číslo VP8109
Typ objektu Hluboký vrt
Obec Trnová
Katastr Trnová u Plzně
Hydrogeologický rajón 5110
Nadmořská výška odměrného bodu 418.73 [m.n.m.]
Hloubka objektu 48.45 [m]
Pobočka ČHMÚ Plzeň