Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Havlíčkův Brod

Údaje nejsou k dispozici