Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Pouzdřany

Údaje nejsou k dispozici