Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Hodonín - Nesytý

Údaje nejsou k dispozici