Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Česká Kamenice

Údaje nejsou k dispozici