Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Česká Kamenice

Název objektu Česká Kamenice
Číslo hydrologického pořadí 1-14-05-0030-0-00
Databankové číslo VP1995
Typ objektu Mělký vrt
Obec Česká Kamenice
Katastr Česká Kamenice
Hydrogeologický rajón 4650
Nadmořská výška odměrného bodu 322.41 [m.n.m.]
Hloubka objektu 16.11 [m]
Pobočka ČHMÚ Ústí nad Labem