Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Tisá

Název objektu Tisá
Číslo hydrologického pořadí 1-14-02-0280-0-00
Databankové číslo PP0823
Typ objektu Pramen
Obec Libouchec
Katastr Libouchec
Hydrogeologický rajón 4630
Nadmořská výška odměrného bodu 535 [m.n.m.]
Pobočka ČHMÚ Ústí nad Labem

Vydatnost

-

Měřená data

Datum a čas Vydatnost [l/s] Teplota [°C]
11.38
11.38
11.13
10.38
10.25
10.5
11.25