Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Kynšperk n. Ohří

Údaje nejsou k dispozici