Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Nové Dvory

Název objektu Nové Dvory
Číslo hydrologického pořadí 1-04-01-0350-0-00
Databankové číslo VP0453
Typ objektu Mělký vrt
Obec Nové Dvory
Katastr Nové Dvory u Kutné Hory
Hydrogeologický rajón 4340
Nadmořská výška odměrného bodu 205.37 [m.n.m.]
Hloubka objektu 11.04 [m]
Pobočka ČHMÚ Hradec Králové