Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Okrouhlice

Název objektu Okrouhlice
Číslo hydrologického pořadí 1-09-01-0940-0-00
Databankové číslo VP1309
Typ objektu Mělký vrt
Obec Okrouhlice
Katastr Okrouhlice
Hydrogeologický rajón 6520
Nadmořská výška odměrného bodu 398.66 [m.n.m.]
Hloubka objektu 7.67 [m]
Pobočka ČHMÚ Praha