Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Štěkeň

Název objektu Štěkeň
Číslo hydrologického pořadí 1-08-02-0650-0-00
Databankové číslo VP1115
Typ objektu Mělký vrt
Obec Štěkeň
Katastr Štěkeň
Hydrogeologický rajón 1230
Nadmořská výška odměrného bodu 379.93 [m.n.m.]
Hloubka objektu 10.65 [m]
Pobočka ČHMÚ České Budějovice