Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Buzice

Název objektu Buzice
Číslo hydrologického pořadí 1-08-04-0210-0-00
Databankové číslo VP1127
Typ objektu Mělký vrt
Obec Buzice
Katastr Buzice
Hydrogeologický rajón 6320
Nadmořská výška odměrného bodu 425.57 [m.n.m.]
Hloubka objektu 10.16 [m]
Pobočka ČHMÚ České Budějovice