Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Bohušovice n. Ohří

Název objektu Bohušovice n. Ohří
Číslo hydrologického pořadí 1-13-04-0670-0-00
Databankové číslo VP1845
Typ objektu Mělký vrt
Obec Bohušovice nad Ohří
Katastr Bohušovice nad Ohří
Hydrogeologický rajón 1180
Nadmořská výška odměrného bodu 149.32 [m.n.m.]
Hloubka objektu 12.18 [m]
Pobočka ČHMÚ Ústí nad Labem

Úroveň hladiny

-

Měřená data

Datum a čas Hladina [m.n.m.]
16.06.2019 06:00 146.6
15.06.2019 06:00 146.6
14.06.2019 06:00 146.61
13.06.2019 06:00 146.61
12.06.2019 06:00 146.62
11.06.2019 06:00 146.62
10.06.2019 06:00 146.62