Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Přílepy

Název objektu Přílepy
Číslo hydrologického pořadí 1-11-03-0120-0-00
Databankové číslo PP0395
Typ objektu Pramen
Obec Přílepy
Katastr Přílepy
Hydrogeologický rajón 5131
Nadmořská výška odměrného bodu 345 [m.n.m.]
Pobočka ČHMÚ Plzeň