Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Křimice

Název objektu Křimice
Číslo hydrologického pořadí 1-10-01-1860-0-00
Databankové číslo PP0788
Typ objektu Pramen
Obec Plzeň 5-Křimice
Katastr Křimice
Hydrogeologický rajón 5110
Nadmořská výška odměrného bodu 312 [m.n.m.]
Pobočka ČHMÚ Plzeň