Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Vojtěška

Název objektu Vojtěška
Číslo hydrologického pořadí 1-10-02-0610-0-00
Databankové číslo PP0367
Typ objektu Pramen
Obec Milavče
Katastr Milavče
Hydrogeologický rajón 6212
Nadmořská výška odměrného bodu 388 [m.n.m.]
Pobočka ČHMÚ Plzeň