Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Lobodice

Název objektu Lobodice
Číslo hydrologického pořadí 4-12-01-0250-0-00
Databankové číslo VB0414
Typ objektu Mělký vrt
Obec Lobodice
Katastr Lobodice
Hydrogeologický rajón 1624
Nadmořská výška odměrného bodu 196.93 [m.n.m.]
Hloubka objektu 15.30 [m]
Pobočka ČHMÚ Brno

Úroveň hladiny

-

Měřená data

Datum a čas Hladina [m.n.m.]
23.09.2018 06:00 191.06
22.09.2018 06:00 191.07
21.09.2018 06:00 191.07
20.09.2018 06:00 191.07
19.09.2018 06:00 191.08
18.09.2018 06:00 191.08
17.09.2018 06:00 191.08