Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Bzenec, VB0211N

Název objektu Bzenec, VB0211N
Číslo hydrologického pořadí 4-13-02-0320-0-00
Databankové číslo VB0419
Typ objektu Mělký vrt
Obec Bzenec
Katastr Bzenec
Hydrogeologický rajón 2250
Nadmořská výška odměrného bodu 183.26 [m.n.m.]
Hloubka objektu 8.40 [m]
Pobočka ČHMÚ Brno

Úroveň hladiny

-

Měřená data

Datum a čas Hladina [m.n.m.]
21.09.2019 06:00 179.8
20.09.2019 06:00 179.8
19.09.2019 06:00 179.81
18.09.2019 06:00 179.82
17.09.2019 06:00 179.82
16.09.2019 06:00 179.83
15.09.2019 06:00 179.83