Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Děčín-Křešice

Údaje nejsou k dispozici