Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Děčín, VP1957N

Název objektu Děčín, VP1957N
Číslo hydrologického pořadí 1-14-03-1020-0-00
Databankové číslo VP1985
Typ objektu Mělký vrt
Obec Děčín
Katastr Děčín
Hydrogeologický rajón 4650
Nadmořská výška odměrného bodu 133.92 [m.n.m.]
Hloubka objektu 12.09 [m]
Pobočka ČHMÚ Ústí nad Labem