Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod F. Lázně (Krapice)

Název objektu F. Lázně (Krapice)
Číslo hydrologického pořadí 1-13-01-0190-0-00
Databankové číslo VP1856
Typ objektu Hluboký vrt
Obec Františkovy Lázně
Katastr Krapice
Hydrogeologický rajón 2110
Nadmořská výška odměrného bodu 444.68 [m.n.m.]
Hloubka objektu 10.90 [m]
Pobočka ČHMÚ Plzeň