Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Libišany

Název objektu Libišany
Číslo hydrologického pořadí 1-03-04-0370-0-10
Databankové číslo VP0304
Typ objektu Mělký vrt
Obec Libišany
Katastr Libišany
Hydrogeologický rajón 1122
Nadmořská výška odměrného bodu 226.83 [m.n.m.]
Hloubka objektu 10.29 [m]
Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Úroveň hladiny

-

Měřená data

Datum a čas Hladina [m.n.m.]
19.09.2018 06:00 224.21
18.09.2018 06:00 224.22
17.09.2018 06:00 224.22
16.09.2018 06:00 224.22
15.09.2018 06:00 224.22
14.09.2018 06:00 224.2
13.09.2018 06:00 224.2