Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Srážky na území ČR - Pouze pozemní srážkoměry

/ Indikátor přívalových povodní (Flash Flood Guidance)

/ Aktuální srážky - Data pozemních srážkoměrů

/ Indikátor přívalových povodní - mapová aplikace

Prezentované mapy jsou kombinací výstupů meteorologických radarů a (pozemních) srážkoměrů, popř. jsou spočteny pouze z údajů srážkoměrů nebo radarů podle dostuposti dat. Více o principu výpočtu a možných nepřesnostech plošných odhadů naleznete zde

Zobrazovaný přehled - Suma 24 hodin

24 6 3 1

16.12.2017 16:00 UTC