Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Srážky na území ČR - pouze pozemní srážkoměry

/ Indikátor přívalových povodní (Flash Flood Guidance)

/ Aktuální srážky - data pozemních srážkoměrů

Prezentované mapy jsou kombinací výstupů meteorologických radarů a (pozemních) srážkoměrů, popř. jsou spočteny pouze z údajů srážkoměrů nebo radarů podle dostuposti dat. Více o principu výpočtu a možných nepřesnostech plošných odhadů naleznete zde

Zobrazovaný přehled - suma 3 hodiny

24 6 3 1

01.05.2016 03:00 UTC