Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Indikátor přívalových povodní (Flash Flood Guidance)

Aktuální srážky

Aktuální srážky - Data pozemních srážkoměrů

Indikátor přívalových povodní - mapová aplikace

Indikátor přívalových povodní - informační leták

Ukazatel nasycení reprezentuje odhad aktuální nasycenosti území vodou k 6. hodině UTC. Je odvozován v denním kroku pomocí jednoduchého modelu bilance srážek, odtoku a evapotranspirace. Vysoká nasycenost představuje potenciální riziko zvýšeného povrchového odtoku při výskytu intenzivních srážek. S klesající nasyceností území roste infiltrační schopnost půdy, a tím se riziko významnějšího povrchového odtoku zmenšuje.
Ukazatel nasycení území neslouží jako indikátor stavu sucha.

Zobrazovaný přehled - Ukazatel nasycení

APLIKACE JE PROVOZOVÁNA POUZE V KONVEKTIVNÍ SEZÓNĚ (DUBEN - ŘÍJEN)

Ukazatel nasycení

Suma srážek za 1h

Suma srážek za 3h

Suma srážek za 6h

Souhrnné riziko přívalové povodně

Legenda

  velmi slabé nasycení
  slabé nasycení
  nasycení na RVK*
  silné nasycení
  velmi silné nasycení
  extrémně silné nasycení