Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Indikátor přívalových povodní (Flash Flood Guidance)

Aktuální srážky

Aktuální srážky - Data pozemních srážkoměrů

Indikátor přívalových povodní - mapová aplikace

Indikátor přívalových povodní - informační leták

Ukazatel nasycení reprezentuje odhad aktuální nasycenosti území vodou k 8. hodině místního času. Je odvozován v denním kroku pomocí jednoduchého modelu bilance srážek, odtoku a evapotranspirace. Červené odstíny představují území s nedostatkem vody, zelené odstíny území s vláhovým přebytkem. Vysoká nasycenost představuje potenciální riziko zvýšeného povrchového odtoku při vypadnutí většího úhrnu srážek.

Zobrazovaný přehled - Ukazatel nasycení

APLIKACE JE PROVOZOVÁNA POUZE V KONVEKTIVNÍ SEZÓNĚ (DUBEN - ŘÍJEN)

Ukazatel nasycení

Suma srážek za 1h

Suma srážek za 3h

Suma srážek za 6h

Souhrnné riziko přívalové povodně

Legenda

  velmi slabé nasycení
  slabé nasycení
  nasycení na RVK*
  silné nasycení
  velmi silné nasycení
  extrémně silné nasycení