Hlásná a předpovědní povodňová služba

Detail stanice Kašava nad nádrží

Tisk stránky
Export detailu stanice do PDF souboru

Vodní stav
 
Průtok
Tok Dřevnice
Název stanice Kašava nad nádrží
Kategorie B
Povodí III. řádu 4-13-01 Dřevnice a Morava od Dřevnice po Olšavu
Obec s rozšířenou působností Zlín
Provozovatel ČHMÚ Brno
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 80 [cm] 1.SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 130 [cm] 2.SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 170 [cm] 3.SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 228 [cm] 3.SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 32 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
limnigrafická stanice Kašava - VD Slušovice
Evidenční list hlásného profilu Kašava nad nádrží
Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů
 
Komentář hydrologa
Měření je, případně může být ovlivněno ledovými jevy.
 
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
23.01.2019 15:30 42   5
23.01.2019 15:20 42.1   5
23.01.2019 15:10 42.1   5
23.01.2019 15:00 42.1   5
23.01.2019 14:00 42.1   5
23.01.2019 13:00 42   4
23.01.2019 12:00 41.8   4
23.01.2019 11:00 41.6   4
23.01.2019 10:00 41.5   3
23.01.2019 09:00 41.5   4
23.01.2019 08:00 41.5   6
23.01.2019 07:00 41.5   6
23.01.2019 06:00 41.5   6